Zakonodaja glede vleke počitniške prikolice

počitniška prikolica jadran

V tej objavi želim zbrati vse informacije glede zakonodaje za vleko počitniške prikolice.

Najprej si poglejmo kaj pravi Zakona o varnosti v cestnem prometu (ZVCP).

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo kategorije B smemo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano lahko priklopno vozilo največje dovoljene mase do 750 kg ali pa mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, vendar takrat največja dovoljena masa skupine vozil (torej motorno vozilo z dodanim priklopnikom) ne sme presegati 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Če dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, mora voznik opraviti še dodatni praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil; po opravljenem praktičnem delu izpita ima voznik v vozniškem dovoljenju s kodo 96 označeno pravico do vožnje take skupine. Pred izpitom mora voznik opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj 9 ur.

Kaj je NDM? Gre za kratico, ki pomeni največjo dovoljeno maso vozila. Torej NDM = masa vozila + nosilnost vozila. Marsikdo ta podatek zamenjuje z maso vozila, zato je priporočljivo, da ste pri tem dodatno pozorni. Vsako vozilo in počitniška prikolica ima ta podatek zapisan na homologacijskem kartončku.

Vleka lahkega priklopnika (to je priklopnik največje dovoljene mase do 750 kg)

Po domače povedano, če ima lahko priklopnik (manjša prikolica) največjo dovoljeno maso (NDM) do 750 kg, jo lahko vedno vozite z B kategorijo. Pri tem tudi ni potrebno upoštevati, da največja dovoljena masa avta in prikolice ne presega 3.500 kg.

POMEMBNO: Izraz “lahki priklopnik” se velikokrat enači z izrazom priklopno vozilo. Definicija: Lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 750 kg. V praksi to pomeni, da lahko lahki priklopnik z NDM do 750 kg dodamo kateremu koli vozilu. Primer: Lahko priklopnik z NDM 750 kg lahko vlečemo tudi recimo s kombijem ali avtodomom, ki ima NDM 3.300 kg ali 3.500 kg. V tem primeru lahkega priklopnika se NDM obeh vozil ne seštevata.

V skupino lahkih prikolic spada večina šotorskih prikolic (Camplet), sem spadajo tudi klasične prikolice za prevoz tovora, prikolice za prevoz skuterjev, čolnov ipd. Na trgu obstajajo tudi manjše počitniške prikolice z NDM do 750 kg. Iz preteklosti so najbolj poznane slovenske prikolice Adria na tretjo tablico, torej te imajo NDM do 750 kg.

Registracija lahkega priklopnika ni potrebna, saj je zavarovan preko osebnega vozila. Mora pa imeti pri vleki vedno isto registrsko tablico kot jo ima osebno vozilo. Tehnični pregled za lahke priklopnike je treba opravljati vsaka 4 leta.

Vleka počitniške prikolice z B kategorijo vozniškega dovoljenja

Z B kategorijo vozniškega dovoljenja lahko vozite prikolico v primeru, da NDM obeh vozil (avtomobil + prikolica) ne presega 3.500 kg in vozilo nima več kot 8 dodatnih sedežev (voznik + 8 sedežev je še dovoljeno).

Kako vem koliko znaša NDM avtomobila in NDM prikolice?
NDM avtomobila = masa vozila + nosilnost
NDM prikolice = masa počitniške prikolice + nosilnost

Vsi ti podatki so zapisani na homologacijskem kartončku.

Vsak avtomobil ima podatke za vleko prikolice natančno definirane v potrdilu o tehnični skladnosti oziroma “homologacijskem kartončku” vozila. Tam moramo preveriti, kakšno prikolico sploh lahko vlečemo in kakšne so vlečne zmogljivosti vozila – največja dovoljena masa nezavirane oziroma z naletno zavoro opremljene prikolice (torej kako težko prikolico lahko vlečete).

Pozorni moramo biti zlasti lastniki manjših avtomobilov, pri katerih vlečne zmogljivosti ne dopuščajo vleke lahkega priklopnika brez naletne zavore do največje dovoljene mase do 750 kg, čeprav B kategorija vozniku to dopušča.

Vleka počitniške prikolice z B + koda 96 kategorijo vozniškega dovoljenja

V primeru vleke težjih prikolic, torej če skupen NDM obeh vozil (avtomobil + prikolica) presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, mora voznik opraviti še dodatni praktični del vozniškega izpita, po opravljenem praktičnem delu izpita ima voznik v vozniškem dovoljenju s kodo 96 označeno pravico do vožnje take skupine. Pred izpitom mora voznik opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj 9 ur.

Tudi v teh primerih moramo še vedno biti pozorni na vlečne sposobnosti avtomobila – te najdete na homologacijskem kartončku.

Vleka počitniške prikolice z BE kategorijo vozniškega dovoljenja

To kategorijo vozniškega dovoljenja potrebujemo kadar NDM obeh vozil (avtomobil + prikolica) presega 4.250 kg, a ne presegata 7.000 kg. Torej, ko vozimo vozilo B-kategorije (NDM do 3.500 kg) in priklopnik (NDM do 3.500 kg). NDM skupine vozil torej ne sme presegati 7.000 kg in mora biti hkrati skladna s pravili o homologaciji vozila.

Za pridobitev vozniškega dovoljena BE bomo morali opraviti zdravniški pregled, opraviti izpit iz prve pomoči (imetniki izpitov A,B ali C to že imajo) in v šoli vožnje bomo morali opraviti vsaj 21 ur praktične vožnje s prikolico ter teoretični in praktični del izpita.

Omejitve pri vleki počitniške prikolice

Vožnja standardne počitniške prikolice do skupne NDM 3.500 kg je v Sloveniji na avtocestah omejena na 100 km/h, na ostalih cestah izven naselja se lahko peljemo največ 90 km/h, na cestah v naselju pa največ 50 km/h.

Na Hrvaškem je na avtocestah hitrost za vožnjo s počitniško prikolico omejena na 90 km/h, na ostalih cestah izven naselja se lahko peljemo največ 80 km/h, na cestah v naselju pa največ 50 km/h.

Ko potujete v tujino si tukaj obvezno poglejte kakšne omejitve hitrosti veljajo v posameznih državah. Namreč te se od države do države spreminjajo, ponekod je omejitev hitrosti na avtocesti omejena na 80 km/h.

Praktični primer

Spodaj sem pripravil primer iz homologacijskega kartončka našega avtomobila VW Touran.

homologacijski kartonček - potrdilo o skladnosti

Pod F.1 je izpisan podatek za največjo dovoljeno maso vozila – NDM, ki pri tem avtomobilu znaša 2.200 kg.

Z B kategorijo vozniškega dovoljenja lahko s tem avtomobilom vlečemo počitniško prikolico, ki ima NDM največ 1.300 kg (3.500 kg – 2.200 kg = 1.300 kg).

  • Če pa bi želeli voziti počitniško prikolico, ki ima NDM večji od 1.300 kg, pa moramo narediti dodatni izpit – B + koda 96, s tem pridobimo možnost, da je NDM obeh vozil skupaj največ 4.250 kg. Torej v primeru, da bi naredili ta dodatni izpit, bi s tem avtomobilom lahko vlekli počitniško prikolico, ki bi imela NDM največ 2.050 kg (4.250 kg – 2.200 kg = 2.050 kg).

POZOR: Pri tem pa moramo upoštevati omejitev v homologacijskem kartončku pod O.1.3., kjer za ta avto piše, da je NDM pri priklopniku s centralno osjo lahko največ 1.800 kg. Tako, da v tem primeru moramo upoštevati ta podatek.

Pod O.1.3 je izpisan podatek za največjo dovoljeno maso vozila – NDM pri priklopniku s centralno osjo, ki znaša 1.800 kg.

  • Ta podatek nam pove, da lahko s tem avtomobilom vlečemo prikolico, ki ima NDM največ 1.800 kg.

Pod O.2 pa je izpisan podatek za največjo dovoljeno maso vozila – NDM pri nezaviranem priklopnem vozilu, ki znaša 750 kg.

  • Ta podatek pa nam pove, da lahko s tem avtomobilom vlečemo prikolico brez zavore (standarne manjše prikolice za prevoz različne tovora), ki ima NDM največ 750 kg.

Vir naslovne fotografije.

Dodaj odgovor