Črnomelj – mesto z bogato zgodovino v Beli krajini

črnomelj bela krajina

Pred kratkim sem na povabilo RIC Bela krajina obiskal Belo krajino, natančneje Črnomelj. Po dolgem času sem imel priložnost zapustiti svojo občino. Kar je v teh časih epidemije koronavirusa svojevrsten dosežek. 🙂

V RIC-u so v okviru čezmejnega inovativnega projekta kulTura s številnimi partnerji namreč pripravili 15 točk kulturne dediščine, ki smo si jih na 3-urnem sprehodu skozi mesto tudi pogledali.

Z nekaj več kot 5800 prebivalci je Črnomelj največje mesto v Beli krajini in se razprostira ob glavnih vpadnicah, ki ga povezujejo z Novim mestom, Ljubljano, Zagrebom in Reko. Črnomelj je tudi kulturno, izobraževalno, administrativno središče Bele krajine.

Staro mestno jedro stoji na pomolu v tesnem okljuku rek Lahinje in Dobličice na nadmorski višini 156 metrov. Takšna lega mu je v preteklosti omogočala odlično obrambno in strateško lego pred napadalci.

Med 2. svetovno vojno je bil Črnomelj središče osvobojenega ozemlja in središče svobodne Slovenije kjer so se postavili temelji današnje Slovenije.

Naš ogled mesta se je pričel v trgovinici oz. muzeju BIBI turizem – Belokranjsko izročilo, kjer smo doživeli pripravo in peko črnih prest in tako spoznali zgodbo o črnomaljskih prestah in Črnomaljcih. Ga. Bernarda je s strastjo delila svoje poslanstvo, ki ga sama poimenuje Belokranjsko izročilo.

V nadaljevanju smo si na sprehodu po mestu pogledali še:

 • Mestno muzejsko zbirko Črnomelj – tukaj domuje v rojstni hiši pesnika in pisatelja Mirana Jarca. Stalna muzejska razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi.
 • Župnišče in pastorialni center – Župnišče, ki je ena izmed osrednjih stavb vzhodne vedute mesta nad Lahinjo, je svojo podobo dobilo leta 1808.
 • Primožičeva hiša (hiša belokranjskih rokodelcev) – Hiša stoji na vogalu trga pri cerkvi Sv. Duha in je posvečena učiteljici Josipini Pepci Primožič. Njeno življenje je bilo prežeto z globokim socialnim čutom, humanostjo in radodarnostjo.
 • Sinkovičeva hiša – stoji nasproti cerkve, v strjenem nizu hiš, ki oblikujejo zahodno linijo osrednje mestne ulice. Pozidana v letih 1912-1913, kot gostilna in mesarija na prostoru dveh starejših hiš, je ohranila svojo prvotno historicistično podobo.
 • Cerkev sv. Petra – Župnijska cerkev sv. Petra je prvič omenjena leta 1228 kot središče črnomaljske pražupnije. Srednjeveška stavba je v sredini 18. stoletja doživela temeljito barokizacijo.
 • Cerkvico Sv. Duha – Njena lokacija je v času železne dobe predstavljala rob naselbine, v pozni antiki pa je bila prav na njenem mestu postavljena poznoantična cerkev, od katere sta odkrita apsida in mozaik.
 • Črnomaljski grad – je najmogočnejša stavba v mestu, katere začetki segajo v konec 12. stoletja. Grad je postavljen na ožini rečnega okljuka in je nadzoroval vstop v mesto in bil vključen v obrambo mesta.
 • Spomenik NOB na Gričku – Posvečen je 1250 belokranjskim žrtvam fašističnega nasilja med 2 . sv. vojno. Nahaja se na večjem parkovnem območju.
 • Sokolski domkulturni dom – Stavba Sokolskega doma je bila pozidana leta 1925 po načrtih ljubljanskega stavbenika Viljema Trea.
 • Posojilnica – Enonadstropna stavba posojilnice (banka), pozidana v letih 1898-1900 kot tipična predstavnica ambicioznejše historicistične arhitekture z bogato fasado, pomembno sooblikuje podobo glavnega mestnega trga.
 • Stoničev grad – kljub svojemu imenu ni bil nikoli sedež graščaka, ampak zgolj stavba v mestu, ki je imela poseben status svobodne hiše.

Črnomelj sem obiskal čisto prvič in res me ni pustil ravnodušnega. Sprehod po mestnem jedru in okolici je bil pester in prav nič dolgočasen in na vsakem koraku me je spominjal na živahno zgodovino mesta.

Več idej za izlete po Sloveniji najdete tukaj.

Spodaj si pa lahko pogledate še nekaj fotografij iz Črnomlja (fotografirano z Nikon Z50) – Nikon Slovenia.

Dodaj odgovor